LIVING

SWIMWEAR

DENIM

ABOUT US #8

הבשורה מבית דיור/
יערה קידר
SOLD OUT
31.05

יערה קידר האגדית מגיעה אלינו לספר את סיפורו של בית האופנה הפריזאי דרך הסיפורים האנושיים:
דיור עצמו, המעצבים שעברו בדלתותיו, ביניהם ג'ון גליאנו הנועז והשערוריה שגרמה להדחתו ומריה גרציה קיורי – האישה הראשונה בתפקיד, שהכניסה לבית האופנה את ערכי הפמיניזם.

 

SIGN UP

הבשורה מבית דיור/
יערה קידר SOLD OUT
31.05

יערה קידר האגדית מגיעה אלינו לספר את סיפורו של בית האופנה הפריזאי דרך הסיפורים האנושיים: דיור עצמו, המעצבים שעברו בדלתותיו, ביניהם ג'ון גליאנו הנועז והשערוריה שגרמה להדחתו ומריה גרציה קיורי – האישה הראשונה בתפקיד, שהכניסה לבית האופנה את ערכי הפמיניזם.

 

SIGN UP

PICKED FOR YOU